Fyre med ved.                   
 Nå legger vi vår vinterved til tørk.
 Den skal gi varme når kvelden blir kald og mørk.
 Og når arbeidslyst og skapertrang er sterk,
 kan selv et vedlager bli til vakkert kunstverk.
   Klodrian                                                                                            
  
Tilbake til ord for dagen