Normaltid.
Så endra vi tida til det normale,
og gikk inn i vinterens dvale.
Men håper da på,
igjen å få sjå,
vårens blomster og sommerens svale.
    Klodrian

 
Tilbake til ord for dagen