Svarttrost
Stemningsfull kveld i skogen

Jeg har en venn i skogen,
en fugl som er meg kjær,
slår skjønne triller fra sin gren
mens solen blinker i hans fjær.

En sådan kveld er så unik,
 den bare må oppleves.
Og har du ikke opplevd dette
har du levd ditt liv forgjeves.

                                                          Klodrian
                                          Tilbake til ord for dagen