Det nærmer seg valg, det merkes i pressen,
jeg stemte i august for å unngå stressen.
De folkevalgte skal løse floker,
jeg kaller det gjerne en skikkelig poker.
Nå gjenstår å se hvem som er tyngst i sessen.
Musikk: Ronald: Du velger selv den veien du vil gå 
Einar Dalsaune
 
Tilbake til ord for dagen