Valentin er blitt feiret i mange riker,
         med suss og klem mellom gutter og piker.
                  Til glede for noen,
                  som har den troen.
           Det er dette vår handelsstand gjerne liker.
       
          
Einar Dalsaune

                                             Tilbake til ord for dagen