Lørdag vinner jeg den første millionen,
det har jeg på intuisjonen.
Til det er å si,
at det er fordi --
-- Sponheim har tatt over administrasjonen.
Musikk: Guggen: Millionæren
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen