Til 80 åringene
.
De fleste har sluttet med tjo hei og sprell,
vi er heller ikke spesiell seksuell.
Brigadesoldater
ble gode kamerater
Og livet det er nå det likaste lell.

        Einar Dalsaune
                                                            Tilbake
til ord for dagen