Dolmen sørger
De sang og spilte sammen som en duo.
De høstet applaus da de på senen sto.
Men nå er Dolmen,
alene på holmen,
for Gustav Lorentzen fra ham dro.
Musikk: Gustav Lorentzen: Grevling i taket
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen