Takk.
Hilma og Kåre de feiret sine dager
i Freidi`s lokaler med sanger og taler,
med mat og med drikke på fat og i krukker.
Vi som var med vi takker og bukker!

Klodrian
Tilbake til ord for dagen