Vulkanen Eyjafjallajökull i lufta gikk,
det resulterte i ganske stor panikk
En stor konsekvens,
med mye turbulens,
og stopp i hele verdens flytrafikk.
Musikk: Soundborne: Lava
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen