"Grisekjøring".
En villagriseier fra Horten,
han frykter for pol`tiraporten.
Men sier som så:
Æ mått ha ei rå,
det er streik i dyretransporten.

         Klodrian
                                         Tilbake til ord for dagen