Utopisk tanke.

De strever som vanlig med kabalen-
- det vil ikke bli stille i salen.
Derfor har SV med Kristin i spissen
fremmet et forslag: (foreløpig bak i kulissen)
Regjeringen skal ta på seg våtdrakter og dykkerutstyr.
Der nede i dybden der stillheten rår.
da skal de bruke den unike muligheten de får
til å treff havets ambassadører som aldri i Stritingets saler går.
 Dette er ambassadører som vet hvor skoen trykker
og som er  stadfestet av mang en norsk dykker
og da vil jeg tro de uten unntak forteller
hva som er skadelig for klimaet i sjøen
og la henne kjenne den sure kløen
Regjeringsmedlemmene skal kommunisere ved hjelp av tavler og håndsignaler.
Og kritikken /applausen går som bølger fra plankton, reker, krabber, krill og sild, til niser og hvaler  som veiver med sine haler.
Musikk: The Royal Norwegian Navy Band: Yellow_Submarine
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen