Langs veien gikk det en gammel gubbe,
han likte godt g slik subbe
Han funderte litt:
"Snart har jeg vel blitt
slik som denne soppbevokste stubbe.
Musikk: Barna synger: Gubben Noa
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen