Stomi på magen er plagsomt og feil,
i den saken er jeg både tverr og steil.
Kirurgen var sta
men jeg svarte da:
 " På magen vil jeg ha en skute med seil ".
Musikk: Dollie de luxe: Min hvite mage
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen