En politiker med stemmeprakt
hun mistet sin politikermakt
for hun talte no´ sprøyt
og gapte så høyt,
at hun fikk velgernes store forakt.
Diverse artister: Dem håner meg
Klodrian
 
Tilbake til ord for dagen