Hipp hurra for vår dronning Sonja!

     Våre hjerteligste gratulasjoner på 70-årsdagen.

Hilsen
Veteraner fra Tysklandsbrigadene

      Tilbake til ord for dagen