Ikke alle tåler å tape.

En soldat fra Rena med seierstrua,
han glante på OL i peisestua.
Humøret det sprakk,
han banna og drakk
Han havnet bak låsen i kakebua.
Einar Dalsaune
  Tilbake til ord for dagen