Mange Veteranforeninger legger ned.

Hvorfor de slutter – det er en gåte.
Sørgelig,det er så man kan gråte.
Hvorfor ble det gjort,
så brutalt og fort
Vi er da enda mange som er kåte.

Klodrian      Tilbake til ord for dagen