I dag startet de skolegangen,
alle de små fra første årgangen.
Lenge må de slite,
og det skal de vite,
 at da blir doktorgraden "presangen"
Musikk: Alta motettkor: Da klokka klang.
Klodrian

 
Tilbake til ord for dagen