Hver høsten kommer den fæle folkesnue.
Den er verre enn selveste svinepesten.
Den angriper alle, - ja til og med presten,
da skal de grafse i hva  venner og naboer har i formue.
Men alvorlig talt:
Om jeg ser han har alt,
og sin skatt har betalt,
(med sorg eller glede det vet ikke jeg)
det angår meg ikke mer enn  en flue.
Jeg og min frue
vi har det så godt i vår egen stue.
Musikk: Terje Nilsen: De rike.

Klodrian 
 
Tilbake til ord for dagen