Jeg er en gammel og tverr hegrasbygg.
Jeg er enfoldig og gruelig stygg -
- er vanligvis blid,
men ingen kan si
at jeg ikke kan bye min rygg.
Musikk:: Sputnik: By og ty
Klodrian
 
 Tilbake til ord for dagen