Avskjæring

Når Jeltsins bomber kommer oss nær,
da er det fordi han føler seg svær.
Vår norske jager,
med norske farger,
forsvarer da våre ømme tær.
Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen