Det står ei rogn.

      Der ailler øvst oppå Refsingkammen-
      der står ei svaistamma rogn - og brinn`.
      Sjå-, varmen fræse`oppover stammen
      som står og svaie` i sol og vinn-.

      Og sakte oppover Refsingkammen -
      kliv skyggen opp mot ei rogn som brinn.
      Å -, sjå på rogna -, no slokne flammen-,
      mens sola langt uti vest forsvinn.

      Og høgt der oppe på Refsingkammen-
      der står ei svaistamma rogn og - glør-.
      Og bort`e`sola som teinte flammen-,
      mens lyset dempes av grålig slør-.

     Der ailler øvst oppå Refsingkammen-
     der står ei svaistamma rogn - og blør-.
     Og bloe fosse nedover stammen -
     mens lufta gråne -.Å -.Sjå-.Det snør-.

      Harry Nilsen.
   
(Poeten fra Hommelvik)

                                          Tilbake til ord for dagen