Ja nå skal du sandelig få hør.
I Trondheim har de satt opp et rør.
Er det kunst,
av en kunstner i brunst,
eller er det et digert hørerør?
Musikk:Wesensteen: Hørerøret
Klodrian
 
           Tilbake til ord for dagen