Det storme og regne alle dage,
nå har det blitt til en daglig plage.
Værguden er slu,
 vil slett ikke snu.
Det går absolutt ikke å klage.
Musikk: Gluntan: No regne det i Trondhjem igjen.
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen