Regnsommersang.
                                        ”SOLA KJÆM!”
                     
  
                    Mor: Det regne og bles, du blir kald og hes,
                             så gusten og grå og øran bli blå.
                             Juni, juli regne bort,
                             snørr og tåra skit og lort,
                             inneliv av verste sort,
                             og ingen ting blir gjort.
                             Sommern e her berre fryse,
      
                       sommern e der kor e lyse?
         
                    mmmmm...
       
                     
Sommern kor e den?
                Hund:   Voff. Voff! Voff!
 
               Mor:     Men i all verden, sola?
             Ungen:    Mamma…
 
                Mor:   No kjæm sola!
              Ungen:   Mamma,  e a fali?

           Refreng: 
                  Mor:  Sjå sola kjæm  
               Ungen:  E a fali?
                  Mor:  Sjå sola kjæm
               Ungen:  E a fali?
                  Mor:  Dilli dulliatn dutten datten dem,
                             E du trist, bare glem ,
                             Få en kos og en klem!
                             Nyt varmen, ta på shorts,
                             Gløm sut!
               Ungen :  Æ vil ut!
                   Mor:  Dillida, dillidu, kom i hu
                             Kan du tru,
                             Du e god!
                     Far: Hæ?    
                    Mor. Ka no?
                      Far: Ka?
                    Mor: Kykkeliko,  spæll obo!

             2
            Mor: Æ kjøpt sydentur og TV                                                       
                      og finar DVD,
                      båt, symaskin og en dyr fiolin.
                      Det vart pengetørke, gjeldsbrev,
                      gråt og mye strev,
                      lån her, lån der, vi klar itj fler.
                      Sommern e  her berre fryse,
         
            sommern e der kor e lyse?
         
            Mmmm, sommern kor e den?
           Hund: voff, voff! Voff!
             Mor: Men i all verden, sola igjen?
          Ungen: mamma..
             Mor: No kjæm sola!
          Ungen: Mamma, e a fali?
 

                Refreng.  Sjå sola kjæm o.s.v. .............

                        3
Tekstboks: Mor: dag etter dag , berre fryse
Uka og år, kor e lyse…
Mmmm mange, lange år 
Mange , lange år….
                       Mor: Sjå ungan våres slåss,         ( Krangel og ufred? Sola løse problemet!)
                                 Naboen sur, ka med oss,
                                 Krig og terror, ka som skjer?
                                 Bombing her og der.
                                 Masse krangel mye splid,
                                 Æ og du lage strid,
                                 Kæm ska vask, handel mat,
                                 Rydde klea, du e lat!
                       Far:   Du e lat! 
                      Mor:  Du e lat! Kæm ska vask?
                        Far:  Hæ? Du ska vask!
                       Mor: Nei du!
                         Far: Æ vil itj vask!
                       Mor: ÅHH!        
                    Ungen: Mamma, sola!       
(Ungen er nå blitt stor, vil oppmuntre mora)   
                         Far: Ka?  
                    Ungen: Sola kjæm!

 

                 Refreng:  
                    Ungen: Sjå sola kjæm!
                       Mor: Åhh!                   
( irritert, etter mange års krangling, vil ikke høre)
                    Ungen: Sjå sola kjæm!  Osv……
                                 Dillidutn  osv.
                                 Osv..
                       Mor: Æ vil ut!
                    Ungen: Dillida .. osv..
                                 Du e god!
                         Far: Hæ?
                    Ungen: Ka no? Kykkeliko, spæll obo!
                         Far: Æ vil itj vask!          
( meget sta og egen, ja)

          Siste refreng:
                                 Mor og ungen synger .
                                Til og med faren glømmer kranglinga og flire med.
                                Sola løser probleman, i hvert fall bli de glømt ei stund……

Medvirkende: Elever ved Flatanger Musikkskole:
Tekst, melodi og innspilling: Ellen Gisetstad

Tilbake til ord for dagen