Klodrian har veldig mye å gjøre,
det sliter nok mye på humøret.
Han må hjelpe til,
å lage en "bil",
som kommer seg fram på det glatte føre.
Musikk: Gro Anita Schønn: Bildilla
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen