Pinse  
Dette var dagen då apostlan fekk åndi,
då takka dei høgt at dei frykta vart fri.
Og all verdens folk,
forsto
uten tolk.
Vi minnast med bål der sikta er vid.
Klodrian
 Fritt etter Apg 2, 1-13
               

                                       Tilbake til ord for dagen