I I pinsen følger vi tradisjoner,
arvet fra gamle generasjoner .
Bål med mye røk -
- moro lek og spøk.
Har de slike tradisjoner i andre nasjoner?
Musikk:Seppo_Paakkunainen (Baron): En lek
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen