Penna mi

Myk og skarp kan du være, mi penn.
Du er mine innerste tankers venn.
Er jeg trist og lei,
skribler du lystig i vei.

Når alene jeg sitter på mitt rom
med ark som er blanke og tom.
Mens jeg venter på vennen
trøster du meg, pennen.

Til deg kan jeg si hva jeg vil.
Du tar alt med et trøstende smil.
Når blekket en gang tar slutt
tar jeg fram en ny penne-rekrutt.

Målfrid Kvalholm

Gjengitt med autors tillatelse 

Tilbake til ord for dagen