Terraskandalen
Kommunen i nord ble forvirra
av spekulativ megler fra Terra
"Skriv under" han sa,
og kommunen sa "ja"
Men det hele var bløff,
og nå er stilling er tøff.
 For de ble lamslått av skrekk
da de så at pengan var vekk.
Klodrian
Tilbake til ord for dagen