Etter mange forsøk
kom endelig den kvite røk.
Nei å velge en ny pave,
er sannelig ingen spøk .
Musikk: Haavard Svendsen: Gutten i røyken
Klodrian
  Tilbake til ord for dagen