Mange andre steder er de rare.
Den påstanden kan jeg lett forklare:
Vi pynter med egg
på hyller og vegg.
De rare pynter med en påskehare.
Musikk: Minken Fosheim, Øyvin Berven
Klodrian
 Tilbake til ord for dagen