Tysklandsbrigadenes Veteranforening , avdeling Haugaland

hadde møte fredag . 46 spreke veteraner var møtt fram.
Møtet ble ledet av formannen Oscar Osmundsen som ønsket velkommen.
Leif Lillenes som var gått bort siden forrige møte ble minnet med 1. min. stillhet.
Det er i år 60 år siden den første brigade ble sendt til Tyskland  etter krigen og

i den anledning ble samlige veteraner på møte tildelt Tysklandsbrigadenes Veteranforbunds 60 års jubileumsmedalje.

Bildet viser 6 veteraner fra Brigade 471 og foreningens formann.

Fra venstre Sigmund Holmelid 471, Anders Lid 471,Oscar Osmundsen 512 (formann), Harry Lie 471,Sigmund Spångberg 471, Bjarne Lilleskog 471og Sigurd Vorraa 471.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På møtet var det ellers kåseri om journalisten og forfatteren Arne Garborg ved
Jens N. Andersen.
Møtet ble avsluttet med en flott middag bestående av reinsdyrsteik og multer med tilbehør.
Foreningen har pr. 1 januar 2007 120 medlemmer.

    --------------------------------------ooo-------------------------------
                  
       Markering av 8. mai 2007 i Haugesund
                        
Vi klipper fra Haugesunds Avis
 

Haugesunds Avis.                                                                      9. mai 2007

Tradisjonen tro markerte også Tysklandsbrigadenes Veteranforening avdeling Haugaland frigjøringsdagen 8. mai. 

     12 veteraner møtte fram ved brigadenes minnesmerke ved inngangen til
     Arquebus Krigshistoriske museum.

                  
  Det var en kort tale og blomsternedleggelse ved formannen og sekretæren.

                 
  Generalinspektøren for Heimevernet general Brovold var også tilstede.

Han ga seg god tid og håndhilste og slo av en prat med samtlige frammøtte veteraner.

Nok en verdig markering av frigjøringsdagen 8. mai.

                        --------------------------------------ooo------------------------------- Tysklandsbrigadenes Veteranforening avd. Haugesund
                                                         Stiftet 22. januar 1998

                                                                                                   Haugesund 17. februar 2007

  Tysklandsbrigadenes veteraner !
  Vi ønsker velkommen til årets første møte som blir
 Torsdag 1. mars 2007  kl. 1200 i Odd Fellow gården i Sørhauggt.

   Program:  Enhetsleder ved  Havnaberg Eldresenter,  Anne-Karin Lindø,
 informerer  om senteret   og tilbudene.
  Det blir ikke valg i år, da nåværende styre fortsetter inn til videre. (Så lenge de
  orker)
  Årsmelding og revidert regnskap vil bli lagt fram.
  Sosialt samvær
  Eventuelt
  Det blir som vanlig servering av flott middag:  
 ”Svinesteik m. tilbehør og dessert”,  noe å drikke til og kaffe.

 Spesialpris fortsatt kr. 130,-

  Alle veteraner fra Tysklandsbrigadene er velkommen !
 Vi må ha påmelding snarest ! (SISTE FRIST TIRSDAG 27. februsr 2007)

                       ------------------------------ooo-------------------------------

                                               Årsberetning for 2006 

 Foreningen har lagt bak seg ennå et aktivt år. Det har vært avholdt 4 medlemsmøter
  og 4 styremøter.
 Vararepresentantene har vært innkalt til samtlige styremøter.
 Formann og sekretær/kasserer har hatt flere arbeidsmøter for å holde driften i gang.
 Kontingenten har i året vært kr. 15,- pr. medlem til Forbundet og kr. 85,- til
 lokalforeningen.
 Sum kontingent pr. år Kr. 100,- pr medlem.
 Som vanlig har medlemsmøtene vært avholdt i selskapslokalene i Odd Fellow gården.
 Vi er fortsatt fornøyd med lokaliteter og bevertningen.

  Frammøte har vært ca. 50 medlemmer pr. møte. Det ser ut til at medlemmene trives
  og det gir  inspirasjon til styret. Foreningens økonomi er fortsatt god.. Vi hadde et
  lite underskudd i 2005, men dette året 2006 er vi igjen på pluss siden. Foreningen
  har gitt et til skudd  til medlemsmøtene slik at vi  fortsatt kan holde en  gunstig pris
  for middag m. tilbehør.

  3 av styremøtene og arbeidsmøtene har vært avholdt hjemme hos formannen.  Vi
  takker formannen og kone for god bevertning og alltid åpent hus.

  1 styremøte ble avholdt hjemme hos styremedlem Frank Larsen. Takk til Frank og
  kone for god  bevertning.

 Samarbeidet i styret har også dette året vært meget  godt.         
                                   

 Følgende 3 medlemmer er avgått ved døden i 2006:
 Oscar Sandvik døde 3. juni, gravlagt  9. juni 2006 fra Norheim Kirke.
 Einar Martin Brandtzæg døde 7. juli, gravlagt 13. juli 2006 Vår Frelsers Gravlund
 Andreas Kvamme døde 10. september, gravlagt 22. september 2006 Vår Frelsers
 Gravlund.

 Det ble sendt kondolansekort til alle avdødes familier. Formann og de øvrige
  styremedlemmer/varamenn har på best mulig måte representert foreningen ved
  gravferder.

 Flere medlemmer har i løpet av året fylt 80 eller 75 år. Sekretær gratulerte fra
 foreningen de som var mulig å treffe over telefon. Mange var bortreist på dagen sin.

 Sigvald Kyvik fylte 80 år 10. september og hadde mottagelse på HIL-huset. Sekretær
 representerte foreningen og overrakte blomster.

 Formannen vår Oscar Osmundsen fylte 75 år 23. oktober. Dagen ble feiret innen
 familien, men sekretær møtte opp med blomsterbukett og gratulasjon.

 Ved årsskifte var medlemstallet 118.

 Gode og fengende foredragsholdere er ikke alltid godt å få engasjert., men vi synes at
 vi også i  dette året har vært heldige.
 Knut Bie med tema ”Terje Viigen”.
 Kulturkveld med Sigmar Myhre fra Nedstrand.
 Arne Sandven, DIS-Haugaland, om slekt og slektsgransking.
 Rektor Hans Dalen. ”Haugalandet og Harald Hårfagre”.
Johan Jensen gav oss en fin konsert på sølvmunnspillet sitt.

 8. mai frigjøringsdagen, stilte fortsatt noen av medlemmene opp ved minnesmerket
 over Tysklandsbrigadene ved Arquebust  Krigshistoriske Museum. Formannen Oscar
 Osmundsen holdt en kort tale og sekretæren Erling Kjellesvik la ned blomster.
 Etterpå møttes vi på Ludolf Eidesplass ved de Falnes Minne. Tale ved John Osteig.
 Vi avsluttet med Fedrelandssangen.

 Krigsveteraner, medlemmer av Forsvarsforeningen og Tysklandsbrigadenes
 Veteranforening samlet seg så til en kaffekopp og kake i kantinen til DNB.

 Vi håper fortsatt at det blir tradisjon at 8. mai blir en dag til ettertanke.

 I vår hadde vi planlagt en tur til Rosendal. Påmeldingen var dessverre så liten at
 turen måtte avlyses. Vi ikke dette har skrent oss skikkelig, prøver vi igjen til våren.

 Landsmøte har bestemt at Tysklandsbrigadenes Veteranforbund nedlegges ved
  utgangen av 2007. Det vil i stedet bli opprettet et forum.

 Selv om Forbundet blir nedlagt, vil vår lokale forening fortsette så lenge noen er villig
 til å gå foran å dra. Nåværende styre er villig til å fortsette inntil videre.

 Styret består nå av følgende:
 Oscar Osmundsen, formann
 Erling Kjellesvik, Sekretær/kasserer
 Magnus Kallevik, styremedlem
 Frank Larsen, styremedelem
 Vararepresentanter: Gunnar Rustad og Alfred Ulland
 Innstilings/valgkomiteen: Svein Rasmussen, Per Kåre Land, Kristian Lande,
 oppløses.
 Revisor Kjell Gabrielsen.

                                                Haugesund januar 2007

 Gunnar Rustad Alfred Ulland      Magnus Kallevik    Frank Larsen    
  Erling Kjellesvik                                                                      Oscar Osmundsen

     Sekretær                                                                                  Formann

 

                     --------------------------------------ooo-------------------------------

   Markering av 8. mai i Haugesund

  Tysklandsbrigadenes Veteranforening markerte 8. mai ved  minnesmerket over 
   veteranene ved Arquebus Krigshistoriske Museum.
  Veteraner og elever fra Tveit Videregående Skole i Nedstrand var tilstede.

  Formannen Oscar Osmundsen holdt en kort tale og det ble lagt ned blomster ved
  sekretæren Erling Kjellevik.
  Sigmar Myhre fortalte og litt om minnesmerke og "bautaen" som det er montert på.
  Flott vær med strålende sol, akkurat som i 1945, la en flott ramme over dagen.

   Markeringen ble avsluttet med at vi sang Nasjonalsangen 


                                      
Bauta med minnesmerke

 

 
F.v.: Bjarne Lilleskog, Hans Grunnagjerde, Magnus Kallevik, Oscar Osmundsen
                                              og Erling Kjellesvik

               
Veteraner og elever fra Tveit Videregående Skole i Nedstrand