Stiklestad anno 1030.

Kongen døyde for si tru,
og bygde ei bru
frå heidendom til kristentru.

Klodrian

Tilbake til ord for dagen