Starten på den norske oljerikdom.
I sekstini den første dråpen kom.
Pumpene har gått,
aldri har de stått.
Det blir vel smalhans når kilden er tom
Musikk: Einar Rose: Oljedilla
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen