En flott og fantastisk OL er slutt
                  mange øvelser og kuler er skutt
                              I hver en vending
                             de ga oss spenning
               Takk til de norske, hver jente og gutt.
                          
Musikk: Bjørn Larsen: Takk for alt
                                                                 Klodrian 
                                       Tilbake til ord for dagen