250 år!
I dag har Guinness-ølet jubileum.
det er et ugjendrivelig faktum.
Det store konsum
av et stort volum
har  blitt til millioner glass med skum.
Musikk: Det norske jubelorkester: Vi vil ha øl, øl øl øl.
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen