Tildeling av Forsvarets/Forbundets 60-årsmedale.
Walseth fikk i dag sin velfortjente heder

i en vakker høytidsstund,
med takk for innsatsen som første leder
i Tysklandsbrigadens Landsforbund.
 Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen