Hjem

Ord for dagen.

Vi besøkte
trimgruppa


Trimgruppas
sesongavslutning


Tysklandsveteraner
på tur til Østerrike

Ordet fritt


Heder til en hedersmann
 03.10.07

Tappenstrek for
Tysklandsbrigadenes Veteranforening,
avd. Nord.Trøndelag

24.09.07


Jubileumsmarkering
for  Tysklandsbrigaden
6.-7. september 2007Ombuds-
mannsnemndas
innberetning i Stortinget

11.06.07

60-årsmarkering
 
11.06.07


Forsvarets veteran-
administrasjon
Oppdatert 25.05.07


Til Tyskland for freden
 04.06.07

Siste punktum for Avd, Trøndelag
Oppdatert  24.05.07

Mine erindringer  
Sist oppdatert 02.05.07

Avd. Trøndelag
ble  nedlagt 03.03.0

Siste nytt fra
avd. Nord-Trøndelag

Oppdatert 25.02.07

 Vi har vært på Landstreff
 på Jørstadmoen
7. - 10. september 2006


8. Nytt fra  Haugesund

Oppdatert 02.10.07

Historikk.

Hva var Tysklandsbrigaden

Livet i garnisonen