Redaksjonen ønsker alle sine lesere en riktig
God Jul
    med denne teksten fra Händels oratorium Messias:  
"Og jeg hørte liksom en lyd av en stor skare og som en lyd av mange vann og som en lyd av sterke tordener, som sa: Halleluja!
 For Gud Herren, den allmektige, er blitt konge!"
(Johannes åpenbaring 19:6:)
Musikk: Hallelujakoret fra oratoriet Messias av Händel
Tilbake til ord for dagen