Nostalgi.
 Da ljen svingtes i blomsterenger,
og graset ble lagt i fine strenger,
var dagene varme,
med slitne arme.
Det er slikt man ikke husker lenger.
Musikk: Jacoby Lous: Sommereng
Klodrian
 
Tilbake til ord for dagen