8.mai - Frigjøringsdag

Med takk til de som ofret alt for vår frihet

 No ser eg atter slike fjell og dalar
  som dei eg i min fyrste ungdom såg.
 Og same vind den heite panna svalar.
  Og gullet ligg på snø som før det låg.
 Det er eit barne-mål som til meg talar
   og gjer meg tankefull, men endå fjåg.
   Med ungdoms-minne er den tale blanda.
  Det strøymer på meg så eg knapt kan anda.
      Aasmund O. Vinje
      Tilbake til ord for dagen