17. mai
Den gang vi måtte flaggene gjemme,
var stemningen trist og grå her hjemme.
Mange ofret alt.
da de kjempet og falt,
Dette må vi aldri forglemme.
Klodrian
                                             Tilbake til ord for dagen