Når den "dumme" går foran og får noe gjort som han tror skal passe sitt lags politikk,
den "kloke" går etter og stryker det ut
    med negativ surmaget kritikk.

Klodrian

Tilbake til ord for dagen