Obama og FOX tv er ikke dus
nei, der er det ikke sus og dus
Obama drømmer litt
FOX har mareritt
i kampen om et muslims kulturhus
Musikk: Henning Sommerro: Kultursjå
Klodrian
           Tilbake til ord for dagen