Den første muren falt i Jeriko,
Berlinmuren falt som nummer to.
 Muren mellom de rike og fattige land er blitt større.
Skal vi slå oss til ro med det, om jeg tør spørre?
Musikk: Jan Groth: På Jerikos vei.
Klodrian 
Tilbake til ord for dagen