Mot lysere tider.
Det lysner for framtida vår,
for nå har det blitt mote
    at arrogante ledere tar sin hatt og går.

        Klodrian
                                                    Tilbake til ord for dagen