Mamma.
Som liten han lå ved mor sin barm,
der var han så trygg, og så god og varm.
Hun elsket sin skatt
 både dag og natt.
Som stor kan han bære mor på sin arm.
Musikk: De syngende husmødre: Kjære mor ..
Klodrian 
 Tilbake til ord for dagen