Mooot normalt!

Nei no har vrguden blitt spikende galen -
- heile oktober over normalen.
 

   Klodrian

Tilbake til ord for dagen